Tarieven

Onze tarieven zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). en op
Meer informatie vindt u op https://www.nza.nl/zorgsectoren/mondzorg en op Alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-2024

Nota

De rekening van uw behandeling of bezoek ontvangt u rechtstreeks van de praktijk per e-mail.

Uw rekening wordt eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. Voor het resterende bedrag ontvangt u van de praktijk een rekening.
Heeft u vragen over de vergoeding vanuit de zorgverzekering, neem in dat geval contact op met uw zorgverzekeraar. Alleen uw zorgverzekeraar kan aangeven waarom er geen vergoeding heeft plaatsgevonden.

Wanneer u geen verzekering heeft of geen recht meer heeft op vergoeding, krijgt u een nota voor het hele bedrag. Voor vragen over vergoedingen kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekering.

Zorgt u voor het tijdig betalen van de rekening(en). Bij het te laat betalen van de rekening zijn de incassokosten voor rekening van de patiënt.

Verandering van zorgverzekering of contactgegevens dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Spoeddienst

Voor de spoeddienst kunnen afwijkend afspraken gelden over de betaalwijze. Klik hier voor meer informatie.