Tarieven

Onze tarieven zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Een actuele lijst vindt u op https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/de-rekening-van-de-tandarts-mondhygienist-of-orthodontist

Infomedics

De rekening van uw behandeling of bezoek ontvangt u van Infomedics en niet via de praktijk. Zij versturen de rekening per mail of per post.

Wanneer u vragen heeft over de inhoud van de rekening neemt u contact op met de praktijk. Voor overige vragen neemt u contact op met Infomedics.

Infomedics verrekent eerst het verzekerd bedrag met uw zorgverzekering. Voor het resterende bedrag ontvangt u van Infomedics een rekening. Op de rekening wordt duidelijk aangegeven wat reeds door uw zorgverzekeraar is vergoed.

Wanneer u geen verzekering heeft of geen recht meer heeft op vergoeding, krijgt u een nota voor het hele bedrag. Voor vragen over vergoedingen kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekering.

Zorgt u voor het tijdig betalen van de rekening(en). Bij het te laat betalen van de rekening zijn de incassokosten voor rekening van de patiënt.

Verandering van zorgverzekering of contactgegevens dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Spoeddienst

Voor de spoeddienst kunnen afwijkend afspraken gelden over de betaalwijze. Klik hier voor meer informatie.