Behandeling op afspraak

Wij voeren alleen behandelingen uit na telefonische afspraak.
Voor het maken van een afspraak, kunt u ons bereiken per telefoon 050-3012337.

Wij vragen u om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Komt u te laat, dan loopt u het risico dat de behandeling niet kan worden afgerond of zelfs moet worden geannuleerd als gevolg van tijdgebrek. De kosten voor deze geannuleerde afspraak declareren wij onder declaratiecode C90 ‘niet nagekomen afspraak’ en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Uw afspraak wordt nauwkeurig gepland, maar om goede zorg te leveren is uitloop helaas niet altijd te voorkomen. De uitlooptijd kan op geen enkele manier op de tandarts of preventie assistent worden verhaald, wij vragen hiervoor uw begrip.

Afspraak afzeggen

Bent u, uw partner of uw kind verhinderd, ziek geworden of moet u vanwege een andere reden de afspraak verplaatsen? Kosteloos verplaatsen van de afspraak kan tot 24 uur van tevoren per mail of telefoon.

Afspraken die niet op tijd afgezegd worden, brengen wij in rekening. De kosten hangen af van de tijd en de afspraak c.q. behandeling die voor u is gereserveerd en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Conform de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren wij dan de declaratiecode C90 ‘niet nagekomen afspraak’. Deze code mag gehanteerd worden wanneer afspraken, ongeacht de reden, niet binnen 24-48 uur van tevoren worden afgezegd. Tandartspraktijk Bedum hanteert een termijn van 24 uur.

Bij herhaaldelijk afzeggen zonder bericht gaat de praktijkmanager met u in gesprek over uw motivatie om ingeschreven te blijven staan als patiënt.