Nieuwe patiënt

De praktijk heeft de laatste jaren te maken gehad met een sterke groei. Wij kunnen dan ook op dit moment helaas geen nieuwe patiënten aannemen.

De wachtlijst is in 2020 gesloten, er kunnen geen nieuwe aanmeldingen voor de wachtlijst worden aangenomen.

Wanneer er in de toekomst weer ruimte is voor nieuwe patiënten communiceren wij dit via de website.