Nieuwe patiënt

Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt?
Belt u ons dan voor een intake afspraak op nummer 050 301 2337 of stuur een e-mail naar info@tandartspraktijkbedum.nl

Mocht er vanwege een grote hoeveelheid aanmeldingen niet direct plek zijn voor uw intake afspraak, dan plaatsen we u op onze actieve wachtlijst.

Intakeafspraak
De intakeafspraak is een afspraak c.q. kennismaking met een van onze tandartsen. Uw persoonsgegevens worden dan gecontroleerd en bijzonderheden met betrekking tot uw gezondheid en eventueel medicijngebruik worden besproken. Tijdens de intakeafspraak beoordeelt de tandarts de algemene staat van uw gebit soms ondersteund met foto’s, om een inschatting te maken betreffende de benodigde tijd voor de eventuele behandeling volgend op het intakegesprek.

Wanneer u op dit moment nog bij een andere tandartspraktijk staat ingeschreven, bent u bij een pijnklacht nog aangewezen op deze praktijk. Na ontvangst van uw patiëntendossier en/of na de intakeafspraak, als we alles omtrent uw mondgezondheid weten en u als patiënt bij ons bent ingeschreven, kunt u zich voor een pijnklacht bij ons melden.

Eerste behandelafspraak
Na de intakeafspraak wordt een afspraak met u gemaakt voor een eventuele eerste behandeling. Noodzakelijke of door u gewenste behandelingen worden met u besproken en wanneer de kosten €250 of meer bedragen, wordt een begroting voor u opgesteld. Daarnaast zal -bij meer uitgebreide behandelingen- de tandarts met u meedenken over de voor u meest gunstige en verstandige planning van deze behandelingen.