Nieuwe patiënt

Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt?
Belt u ons dan voor een intake afspraak op nummer 050 301 2337 of stuur een e-mail naar info@tandartspraktijkbedum.nl

Mocht er vanwege een grote hoeveelheid aanmeldingen niet direct plek zijn voor uw intake afspraak, dan plaatsen we u op onze actieve wachtlijst.

Intakeafspraak
De intakeafspraak is een korte kennismaking met een van onze tandartsen. Uw persoonsgegevens worden dan gecontroleerd en bijzonderheden met betrekking tot uw gezondheid en eventueel medicijngebruik worden besproken. We stellen het op prijs wanneer we direct kunnen beschikken over de gegevens van uw vorige tandarts. Deze dient u zelf op te vragen.
Tijdens de intakeafspraak beoordeelt de tandarts de algemene staat van uw gebit en soms ondersteund met foto’s, om een inschatting te maken betreffende de benodigde tijd voor het eerste onderzoek volgend op het intakegesprek.

Wanneer u op dit moment nog bij een andere tandartspraktijk staat ingeschreven, bent u bij een pijnklacht nog aangewezen op deze praktijk. Na de intakeafspraak, als we alles omtrent uw mondgezondheid weten en u als patiënt bij ons bent ingeschreven, kunt u zich voor een pijnklacht bij ons melden. Denkt u er aan om uw patiëntendossier tijdig te laten versturen? Dit kunt u schriftelijk (e-mail) aanvragen bij de huidige tandarts.

Eerste controle
Na de intakeafspraak wordt er een afspraak met u gemaakt voor het eerste onderzoek. Tijdens dit eerste onderzoek wordt het gebit en de omringende weefsels/het tandvlees onderzocht en uw totale mondgezondheid beoordeeld. Eventueel noodzakelijke of door u gewenste behandelingen worden met u besproken en wanneer de kosten hiervan € 250 of meer bedragen, wordt een begroting voor u opgesteld. Daarnaast zal -bij meer uitgebreide behandelingen- de tandarts met u meedenken over de voor u meest gunstige en verstandige planning van deze behandelingen.