Praktijk regels

Binnen onze praktijk gelden de volgende regels

Behandeling alleen op afspraak

Wij voeren alleen behandelingen uit na telefonische afspraak.

Afzeggen

Bij verhinderen dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Zie Afspraken maken en afzeggen.

Afspraken die niet op tijd afgezegd worden brengen wij in rekening. De tandarts mag dit doen, omdat er tijd voor u gereserveerd is. Deze tijd kan niet meer ingevuld worden door een andere patiënt. De kosten hangen dus af van de tijd die voor u in de agenda is vrijgehouden. Wij rekenen €1,50 per minuut.  Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Bij herhaaldelijk afzeggen zonder bericht gaat de tandarts met u in gesprek over uw motivatie om ingeschreven te blijven staan als patiënt.

Verandering contactgegevens doorgeven

De rekening van de behandeling ontvangt u via Infomedics. Zij versturen de rekening per mail of per post. Wijziging in uw contactgegevens moet u om die reden zo snel mogelijk aan ons doorgeven.  Wanneer u niet tijdig betaalt worden incassokosten berekend. Het doorgeven van een wijziging is de verantwoordelijkheid van de patiënt.

Periodieke controle

Wij ondersteunen u graag bij onderhouden van uw gebit. Daarvoor is het noodzakelijk minimaal éénmaal per jaar een controle-afspraak te maken.

De nota van de behandeling ontvangt u via Infomedics. Zij verrekenen de nota eerst met uw zorgverzekering

Wederzijdse inspanningsverplichting

De relatie tussen tandarts en patiënt is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De tandarts informeert u over de verschillende behandelmogelijkheden en geeft professioneel advies. Van de patiënten wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om gegeven instructies zo goed mogelijk op te volgen. Dit vergroot de kans op slagen van een behandeling en verkleint de kans op het ontstaan van complicaties.

AVG

Wij werken conform de AVG. Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl