Praktijkregels

Binnen onze praktijk gelden de volgende regels, wij vragen u om deze regels aandachtig door te lezen:

Behandeling op afspraak

Wij voeren alleen behandelingen uit na telefonische afspraak.
Voor het maken van een afspraak, kunt u ons bereiken per telefoon 050-3012337.

Maakt u een afspraak? Noteer deze dan direct in uw agenda. Weet u de datum of het tijdstip niet zeker meer? Heeft u geen bevestiging ontvangen via e-mail? Bel of e-mail ons even. Voorkomen is voor u en ons beter, dan een rekening en een lege agenda. De afspraakherinnering per mail is een extra service die wij bieden, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden en u blijft zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraak.

Wij vragen u om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Komt u te laat, dan loopt u het risico dat de behandeling niet kan worden afgerond of zelfs moet worden geannuleerd als gevolg van tijdgebrek. De kosten voor deze geannuleerde afspraak declareren wij onder declaratiecode C90 ‘niet nagekomen afspraak’ en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Uw afspraak wordt nauwkeurig gepland, maar om goede zorg te kunnen leveren is uitloop helaas niet altijd te voorkomen. De uitlooptijd kan op geen enkele manier op de tandarts of preventie assistent worden verhaald, wij vragen hiervoor uw begrip.

Bent u verhinderd?

Bent u, uw partner of uw kind verhinderd, ziek geworden of moet u om een andere reden de afspraak verplaatsen? Kosteloos verplaatsen van de afspraak kan tot 24 uur van tevoren per mail of telefoon.

Afspraken die niet op tijd afgezegd worden, brengen wij in rekening. De kosten hangen af van de tijd en de afspraak c.q. behandeling die voor u is gereserveerd en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Conform de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren wij dan de declaratiecode C90 ‘niet nagekomen afspraak’. Deze code mag gehanteerd worden wanneer afspraken, ongeacht de reden, niet binnen 24-48 uur van tevoren worden afgezegd. Tandartspraktijk Bedum hanteert een termijn van 24 uur.

Bij herhaaldelijk afzeggen zonder bericht, gaat de praktijkmanager met u in gesprek over uw motivatie om ingeschreven te blijven staan als patiënt.

Periodieke controle

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij onderhouden van uw gebit en tandvlees, de totale mondgezondheid zogezegd. Daarvoor is het noodzakelijk minimaal éénmaal per jaar, maar bij voorkeur twee keer per jaar, een controle-afspraak te maken.
Heeft u een kunstgebit? Dan is het verzoek om ons eens keer per jaar te bezoeken. Zo kunnen wij u ook het beste helpen bij eventuele pijnklachten.

Medicatie

Gebruikt u medicatie? Dit is voor de behandelaar belangrijke informatie. Neem alstublieft een actueel overzicht van uw medicatiegebruik mee. Deze is onder andere verkrijgbaar bij uw apotheek.

Uw nota en contactgegevens

De nota van de behandeling wordt eerst verrekend met uw zorgverzekeraar en daarna ontvangt u de nota per e-mail rechtstreeks van de praktijk. U kunt uw nota snel en makkelijk betalen via iDEAL. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw contactgegevens. Dus verandert u van e-mail of postadres, geef dit dan tijdig door. Zo voorkomt u herinneringen of incassokosten op uw nota.

Wederzijdse inspanningsverplichting

De relatie tussen tandarts en patiënt is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De tandarts informeert u over de verschillende behandelmogelijkheden en geeft professioneel advies. Van de patiënten wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om gegeven instructies zo goed mogelijk op te volgen. Dit vergroot de kans op slagen van een behandeling en verkleint de kans op het ontstaan van complicaties.

Tips

Heeft u voor ons een tip, suggestie of op- en aanmerkingen, bijvoorbeeld over de wachtkamerinrichting, de praktijk of andere zaken?
Laat het ons weten, wij horen graag van u.

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de bejegening of behandeling van uw tandarts? Denkt u erover een klacht in te dienen? Dit is wat u kunt doen.

1. Ga in gesprek met uw tandarts. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem hebt. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is een initiatief van de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent, zie: TIP

3. Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice KNMT klachtenformulier. Nadat u klachtbemiddeling hebt aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw tandarts op. Wanneer uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

AVG

Wij werken conform de AVG. Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl