Praktijkregels

Binnen onze praktijk gelden de volgende regels, wij vragen u om deze regels aandachtig door te lezen:

Coronamaatregelen

Binnen de praktijk hebben we in verband met de pandemie extra maatregelen genomen en vragen wij van u het volgende:

  • Draag een mond-neus-masker
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
  • Geef elkaar de ruimte, 1.5 meter blijft een veilige afstand
  • Houd u aan de geldende Corona Overheidsmaatregelen
  • Kom niet te vroeg naar de praktijk, maximaal 5 minuten voor aanvang van uw afspraak
  • Kom alléén naar de praktijk, zonder onnodige begeleiding, indien strikt noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
  • Raak zo min mogelijk aan binnen de praktijk, wij openen en sluiten de deuren van de behandelkamer
  • Voor de behandeling laten wij u 1 minuut spoelen
  • In de behandelkamer houden wij aan onze Richtlijn infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben wij aanvullende hygiëne maatregelen genomen
  • – Dank voor uw medewerking! –

Behandeling op afspraak

Wij voeren alleen behandelingen uit na telefonische afspraak.
Voor het maken van een afspraak, kunt u ons bereiken per telefoon 050-3012337.

Wij vragen u om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Komt u te laat, dan loopt u het risico dat de behandeling niet kan worden afgerond of zelfs moet worden geannuleerd als gevolg van tijdgebrek. De kosten voor deze geannuleerde afspraak declareren wij onder declaratiecode C90 ‘niet nagekomen afspraak’ en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Uw afspraak wordt nauwkeurig gepland, maar om goede zorg te kunnen leveren is uitloop helaas niet altijd te voorkomen. De uitlooptijd kan op geen enkele manier op de tandarts of preventie assistent worden verhaald, wij vragen hiervoor uw begrip.

Bent u verhinderd?

Bent u, uw partner of uw kind verhinderd, ziek geworden of moet u vanwege de geldende Corona Overheidsmaatregelen de afspraak verplaatsen? Kosteloos verplaatsen van de afspraak kan tot 24 uur van tevoren.

Afspraken die niet op tijd afgezegd worden, brengen wij in rekening. De kosten hangen af van de tijd en de afspraak c.q. behandeling die voor u is gereserveerd en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Conform de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren wij dan de declaratiecode C90 ‘niet nagekomen afspraak’. Deze code mag gehanteerd worden wanneer afspraken niet binnen 24-48 uur van tevoren worden afgezegd. Tandartspraktijk Bedum hanteert een termijn van 24 uur.

Bij herhaaldelijk afzeggen zonder bericht gaat de praktijkmanager met u in gesprek over uw motivatie om ingeschreven te blijven staan als patiënt.

Periodieke controle

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij onderhouden van uw gebit en tandvlees, de totale mondgezondheid zogezegd. Daarvoor is het noodzakelijk minimaal éénmaal per jaar, maar bij voorkeur twee keer per jaar, een controle-afspraak te maken.
Heeft u een prothese boven en onder (zonder implantaten), dan is het verzoek om ons een keer per jaar te bezoeken. Zo kunnen wij u ook het beste helpen bij eventuele pijnklachten.
De nota van de behandeling ontvangt u via Infomedics. Zij verrekenen de nota eerst met uw zorgverzekering

Medicatie

Gebruikt u medicatie? Dit is voor de behandelaar belangrijke informatie. Neem alstublieft een actueel overzicht van uw medicatiegebruik mee. Deze is onder andere verkrijgbaar bij uw apotheek.

Verandering contactgegevens doorgeven

De nota van de behandeling ontvangt u via Infomedics. Zij versturen de rekening per mail of per post. Wijziging in uw contactgegevens moet u om die reden zo snel mogelijk aan ons doorgeven.  Wanneer u niet tijdig betaalt worden incassokosten berekend. Het doorgeven van een wijziging is de verantwoordelijkheid van de patiënt.

Wederzijdse inspanningsverplichting

De relatie tussen tandarts en patiënt is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De tandarts informeert u over de verschillende behandelmogelijkheden en geeft professioneel advies. Van de patiënten wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om gegeven instructies zo goed mogelijk op te volgen. Dit vergroot de kans op slagen van een behandeling en verkleint de kans op het ontstaan van complicaties.

AVG

Wij werken conform de AVG. Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tips

Heeft u voor ons een tip, suggestie of op- en aanmerkingen, bijvoorbeeld over de wachtkamerinrichting, de praktijk of andere zaken?
Laat het ons weten, wij horen graag van u.

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de bejegening of behandeling van uw tandarts? Denk u erover een klacht in te dienen? Dit is wat u kunt doen.

1. Ga in gesprek met uw tandarts. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem hebt. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is een initiatief van de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent, zie: TIP

3. Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met je tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice KNMT klachtenformulier. Nadat uw klachtbemiddeling hebt aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw tandarts op. Wanneer uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.