Tarievenlijst

Het experiment vrije tarieven voor tandartsen is per 1 januari 2013 stop gezet.
Er gelden nu weer voor alle tandartsen in Nederland gelijke maximum tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Een uitgebreide tarievenlijst met omschrijving van de bijbehorende prestaties kunt u bekijken op:
www.tandartstarieven.nl