Bent u bij Menzis verzekerd, wordt uw rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar
gestuurd. Het gedeelte van de behandeling dat niet wordt vergoed, wordt dan door
Menzis bij u weer in rekening gebracht.

Voor alle ander zorgverzekeraars geldt dat de incasso wordt verzorgd door Infomedics.
Sinds kort stuurt Infomedics eerst de rekening door aan uw verzekeraar. De vergoeding
wordt in mindering gebracht en het resterende bedrag wordt door Infomedics bij u
in rekening gebracht. Op de rekening wordt duidelijk aangegeven wat door uw
zorgverzekeraar werd vergoed.

Patiënten blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van
de rekening(en). Bij het te laat betalen van de rekening zijn de
daaroverheen komende incassokosten voor rekening van de patiënt.

Verandering in adres of zorgverzekeraar dient u ten alle
tijden aan ons door te geven.