• Behandeling alleen volgens afspraak.
 • Patiënten in deze praktijk komen minimaal 1x per jaar voor controle.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.
  Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
 • Bij de 1e keer, krijgt u uit coulance geen rekening.
 • Bij de 2e keer, wordt de tijd in rekening gebracht.  Dit is tegen een bedrag van € 1,50 per minuut.
 • Bij de 3e keer niet gekomen, zonder bericht,  wordt de tijd in rekening gebracht. Ook gaan we er van uit dat er geen belangstelling is om deze praktijk te blijven bezoeken en wordt u als de patiënt uitgeschreven.
 • Wij zijn wettelijk verplicht alle afspraken, behandelingen en wat hiermee te maken heeft te noteren in uw patiëntendossier.
 • Voor de halfjaarlijks controle wordt meestal 10 minuten uitgetrokken.  Zeer geringe tandsteen kan tijdens de controle afspraak worden verwijderd. Voor alle behandelingen (inclusief een normale hoeveelheid tandsteen) moet een nieuwe afspraak worden gemaakt. Hierdoor kan iedereen zo ver mogelijk op de afgesproken tijd worden geholpen.
 • Verder bestaat er de mogelijkheid, wanneer uw wachttijd voor de controle te lang wordt, dat u geholpen wordt door een andere tandarts.
 • Per dag is er ruimte voor spoedeisende klachten.
  U kunt op de dag dat u belt geholpen worden.
  Voorwaarde is dat u voor 9.00 uur ’s ochtends belt. Kunt u niet op het beschikbare tijdstip
  aanwezig zijn, zal er de volgende dag opnieuw gebeld moeten worden. De spoedplekken worden
  dus per dag ingevuld en kunnen niet een of twee dagen vooruit worden toegezegd.
 • We proberen u van uw pijn af te helpen, maar in de meeste gevallen moet u terugkomen voor verdere behandeling.
 • Ook kan het voorkomen, dat u door een andere aanwezige tandarts wordt geholpen. Dit wordt indien mogelijk met u overlegd.
 • Voor vergoedingen uit uw zorgverzekering dient u zelf de polisvoorwaarden te raadplegen.
  Wij zijn te allen tijde bereid u hierbij te helpen.
 • Verhuisd? Graag het nieuwe adres doorgeven.
  Voor het niet tijdig schriftelijk doorgeven van deze nieuwe
  gegevens ontstaan extra incassokosten. Voor deze extra kosten blijft u zelf
  aansprakelijk.
 • De relatie tussen tandarts en patiënt is één die op wederzijds vertrouwen
  en samenwerking berust. Er wordt nagestreefd om altijd het best mogelijke
  advies en behandeling in het belang van de patiënt te leveren.
  Van de patiënt wordt verwacht het advies actief na te volgen.

Wanneer één van beide partijen van mening is dat het vertrouwen niet meer aanwezig is,
is het verstandig om de behandelrelatie te beëindigen en te veranderen van tandarts.