Het nieuwe coronavirus met de naam SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken is op 27 februari voor het eerst ook bij de eerste twee landgenoten in Tilburg en Diemen vastgesteld. Hiermee is Nederland toegevoegd aan een lange lijst van landen waar het virus zich inmiddels gemanifesteerd heeft. Het virus veroorzaakt koorts en spierpijn, gevolgd door een droge hoest. Na ongeveer een week ontstaat bij sommigen kortademigheid en in zo’n geval is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk. Ongeveer 81% ontwikkelt overigens slechts milde klachten, 14% ernstigere klachten en 5% wordt ernstig ziek. Overdracht vindt voornamelijk van persoon tot persoon plaats.

Als er in dit overzicht gesproken wordt over risicogebieden, dan wordt er gerefereerd aan de regio’s die op deze interactieve kaart zijn gemarkeerd:

Voor de actuele voorzorgsmaatregelen verwijzen wij u naar de website van het RIVM