De praktijk heeft de laatste jaren te maken gehad met een sterke groei. Op dit moment neemt alleen tandarts Sharon Luttmer nog  patiënten aan uit de voormalige praktijk van tandarts Larry Jager.

Voor de andere tandartsen geldt dat zij op dit moment geen nieuwe patiënten aan kunnen nemen. Ook de wachtlijst is met ingang van 1 maart 2020 gesloten, er kunnen geen nieuwe aanmeldingen gedaan worden.

Wanneer er in de toekomst weer ruimte is voor nieuwe patiënten communiceren wij dit via de website.